กล่องสี่เหลี่ยม

ขนาด ขนาด ขนาดบรรจุ/ต่อลัง
500 ml 16.7*11.6*14.2*8.65*3.4 300 ชิ้น
650 ml 16.7*11.6*14.2*8.65*4.3 300 ชิ้น
750 ml 16.7*11.6*14.2*8.65*5 300 ชิ้น
1000 ml 116.7*11.6 *13.8*8.4*6.5 300 ชิ้น

วัสดุ PP ย่อยสลายง่าย ไร้สาร BPA ทนทานต่อความร้อน -20 องศา + 120 องศา